FEMUNDBÅTEN

- håndverk og tradisjon

Foto: Jonas S Johnsgård

I skogkommunen Trysil har tømmerfløting lange og stolte tradisjoner.

I 1955 ble det fløtet så mye som 195 000 m3 tømmer på Trysilelva.

Våren 1991 ble det siste tømmeret fløtet gjennom Trysil, og Trysilelva ble med det Norges siste fløterelv.

I forbindelse med fløtinga var gode båter en nødvendighet. Fløterbåtene måtte være enkle å manøvrere, lette og samtidig tåle tøff behandling blant steiner og tømmer i elva.

I forbindelse med at Østerdalen Festivalforening etterlyste en Trysilbåt til bruk under den årlige fløterfestivalen i Osensjøen, fikk vi muligheten til å lære hemmelighetene bak den lokale elvebåten. Læremester var den 81 år gamle fløterbasen og båtbyggeren Kåre Joar Graff.

Trysilbåten er en typisk elvebåt, flatbunnet og spiss i begge ender.

Til forskjell fra Femundbåten bygges den av tynne furubord som er festet til hverandre med hjemmelagde kramper.

Dagens Trysilbåt er bortimot identisk med den første som ble bygd for 300 år siden.

FEMUNDBÅTEN - håndverk og tradisjon

KOPPARLEDEN 4257

2448 SØMÅDALEN

 

TLF TROND HÅVARD JOTEN: 99460655

TLF SVEIN JOTEN: 90681656

© 2017 FEMUNDBÅTEN

WEBMASTER ODDGEIR RISETH