FEMUNDBÅTEN

- håndverk og tradisjon

Foto: Jonas S Johnsgård

Vinteren 2017 fikk vi en ny utfordring, denne gangen fra Fetsund Lenseminneforening. De ønsket seg en ny båt, en tradisjonell Fetsundbåt.

Robåter var en viktig del av virksomheten på lenseanlegget, i 1927 var det totalt 94 robåter ved anlegget.

Problemet var at det ikke fantes noen gjenlevende båtbyggere som kunne kunsten å bygge slike båter. Løsningen ble å låne en gammel båt og bruke denne som mal. Det ble et prosjekt preget av mye prøving og feiling.

Fetsundbåten er en spesiell båt, helt ulik alt annet vi har bygd.

Den er spiss i begge ender, kravellbygd for å ha en glatt ytterside og spantene er lagd av stål i stedet for tre.

 

 

Ny og gammel Fetsundbåt side ved side. Montering av stålspant og innredning står for tur.

FEMUNDBÅTEN - håndverk og tradisjon

KOPPARLEDEN 4257

2448 SØMÅDALEN

 

TLF TROND HÅVARD JOTEN: 99460655

TLF SVEIN JOTEN: 90681656

© 2017 FEMUNDBÅTEN

WEBMASTER ODDGEIR RISETH