FEMUNDBÅTEN

- håndverk og tradisjon

Foto: Jonas S Johnsgård

I tillegg til produksjon av nye båter, utfører vi reparasjoner og vedlikehold av de fleste trebåter. Rundt omkring i landet ligger det massevis av trebåter lagret på låver og i uthus, mange av dem har ikke vært på vannet på årtier. Ofte skyldes dette små skader som råte, sprekker i bord eller knekte spant  som eieren kvier seg for å utbedre på egen hånd.

Gammel båt med omfattende råteskader.

Typiske reparasjonsjobber er liming av sprekker, utskifting av hele - eller deler av bord, utskifting av spant og fjerning av gammel overflatebehandling.

Det meste kan fikses!

FEMUNDBÅTEN - håndverk og tradisjon

KOPPARLEDEN 4257

2448 SØMÅDALEN

 

TLF TROND HÅVARD JOTEN: 99460655

TLF SVEIN JOTEN: 90681656

© 2017 FEMUNDBÅTEN

WEBMASTER ODDGEIR RISETH